Historia Aplikacji Legislacyjnej

Aplikacja legislacyjna skierowana jest do urzędników administracji państwowej, uczestniczących w procesie tworzenia Prawa, zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym. Jej głównym celem jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych legislatorów oraz zapoznanie ich z procesem tworzenia Prawa, w konsekwencji zaś cel jaki ma zostać osiągnięty to zasadnicza poprawa praktycznych aspektów stanowienia Prawa.

Uwzględniając ustawowe zadania i rolę Rządowego Centrum Legislacji w procesie kształtowania Prawa, a tym samym kształcenie legislatorów w ramach aplikacji legislacyjnej Centrum zwraca szczególną uwagę na praktyczne ujednolicenie metodologii oraz technik legislacyjnych stosowanych przez legislatorów dla osiągnięcia efektu w postaci rzeczywistej poprawy jakości procesu legislacyjnego. 

Inicjatorami stworzenia założeń programowych, jak również organizacyjnych aplikacji legislacyjnej byli: Pan Maciej Graniecki ówczesny Sekretarz Rady Ministrów, Pan Jan Maria Rokita ówczesny Szef Urzędu Rady Ministrów oraz powołana do pełnienia funkcji  Kierownika Aplikacji Legislacyjnej Pani prof. Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz. 

Organizatorem aplikacji była początkowo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. to zadanie przeszło do Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie w RCL jest prowadzona 16. edycja. Do dziś przeszkolono ok. 480 aplikantów.

W celu systematycznej poprawy skuteczności procesu edukacyjnego i zwiększenia użyteczności zajęć z perspektywy oczekiwań i potrzeb zawodowych legislatora, Centrum cyklicznie przeprowadza badanie ewaluacyjne, w zakresie oceny realizowanych zajęć stacjonarnych i wyjazdowych, pod kątem merytorycznym, metodologicznym oraz organizacyjnym.

Zagadnienia merytoryczne oraz organizacyjne opisane są szczegółowo w Rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.

 

 Jeżeli ktoś został zatrudniony w urzędzie na stanowisku legislatora, starszego legislatora czy głównego
legislatora, zakłada się, że jest to prawnik, który potrafi zredagować akt prawny i wykonuje zawód,
o którym mówimy. Wśród takich osób nie wszyscy ukończyli aplikację legislacyjną lub mają niezbędne
doświadczenie. Choć rzeczywiście to przede wszystkim aplikacja daje merytoryczną wiedzę i uczy,
jak być legislatorem.


Maciej Graniecki
szef Biura Trybunału Konstytucyjnego,
„Rzeczpospolita” z 21 listopada 2003 r.