Zasady naboru

Wymagania wobec kandydatów

W związku ze specyficznymi wymogami, jakie muszą spełniać kandydaci i procesem zgłaszania kandydatów, nie ma otwartego naboru na aplikację legislacyjną, jak to ma miejsce w przypadku aplikacji korporacyjnych czy aplikacji ogólnej.

Wymagania wobec kandydatów regulują:

 

więcej